„Отвъд доброто и злото“

  „Таласъмир Вампиров беше същество от отрицателен тип, според приказния регистър… „                        Стела Доковска                        Из: „Приказки от Псиландия“ … Continue Reading„Отвъд доброто и злото“